mønsterbrud

I en brydningstid og i et mønsterbrud, kan man vælge og opleve at stå aleneMarts 2024


Mønsterbrud.
Når vi mærker vi må bryde med det gamle.
Mærker og ser vi står i en brydningstid.
Ser på en verden, der på mange måder er i stykker, kører i destruktive loops, og står overfor et uundgåeligt kollaps.

Der bliver fra ministerskamler udskammende peget på dem der vælger egen trivsel, deres børns trivsel, unges trivsel, egen sundhed over loyalitet til et system drevet af pres, stress, udmattelse, hierarkier.


Pseudovalg.
Hvis man kan holde til det "almindelige liv", så har du det "godt nok".

Kan vi måle helbred og trivsel på at være godt tilpasset et sygt system?

Et arbejdsliv der dikterer, hvor meget tid du har sammen med dine børn.
Et system der har en lineær tankegang omkring karriere og arbejdsliv.


Tomheden indeni sladrer.
Mistrivslen sladrer.


Vi kan mærke trangen til at løsrive os fra det usunde, det drænende, det der er kørt af sporet, det syge, det umenneskelige, det frygtskabende, der udspiller sig fra vores øjne.


En soldat der nægter ordre, bliver en trussel mod eksisterende system.


Folk der vælger og tager deres egen autoritet alvorligt, mærker efter og tager ansvar indefra - over ydre styring og usund tilpasning til usunde systemer og relationer, der opleves ufrie, manipulerende, og hvor der kun er plads, hvis man underkaster og selvopofrer, undertrykker dele af sig selv.


Børnene og de unge kalder på nye systemer, de kan trives i.

Systemer der byder på frihed og selvbestemmelse, meningsfuldhed.
Nærvær, accept og tryghed.
Sunde, ligeværdige og favnende fællesskaber, ansvarlige og holdbare værdier.


Sund social tilpasning og en stærk indre styring, kræver nærvær fra voksne.


Når vi laver et mønsterbrud, begynder vi at løsrive os fra kollektive tankeformer og handlemønstre, vi fodrer ved at deltage.


I en brydningstid og i et mønsterbrud, kan vi bevidst vælge eller opleve at stå alene.


Vælge egen trivsel og sundhed, over usunde stier, som mange har trådt før os selv.

Vælge og træde nye stier, skabe nye spor og systemer.


Noget af vejen på de nye stier går vi indimellem alene.

Nogle gange må vi skabe en stræk strømning i eget liv først, der påvirker den fælles bevidsthed.


Vi indsætter og programmerer det nye ind i feltet.

Hvad vælger vi at indsætte vi i feltet og energien, hvad programmerer vi fremtiden til?


Vi kan vælge at gå med det, der føles rigtigt, med trivslen og sundheden, og rummer og prøver at være med uforudsigeligheden og alene-heden i processen.


Alene men ikke nødvendigvis ensom. I tillid til vi skaber det nye sammen. Det er teamwork, det er brobygning, alle spiller deres værdifulde roller.


Genfinde menneskelighed - mens vi genfinder menneskeligheden.


Fuldmåne eklipsen i dag taler sammen med eklipserne fra oktober sidste år, hvor vi blev spurgt "hvorfor gør vi ting, der går i mod os selv"? "Tør vi bryde med det gamle"?


Fuldmåne eklipsen i vægten i dag, hvor vi konfronteres med gamle og usunde tilpasningsstrategier, hvor vi måske har overtilpasset os selv, ofret vores egen autoritet og autenticitet, sundhed og trivsel.

Og mærker vægtens sunde stræben efter balance og retfærdighed i livet, i verden, i relationer.
Ønsket og behovet for ægte, ligeværdige, gensidig udveksling i relationer og fællesskaber.


De næste par uger går vi mod sol eklipsen i vædderen, der vil stå sammen med månen og chiron. Vejen frem, den nye vej, hvor vi træder nye stier, kan føles som om, vi går gennem smerten og såret alene.
Det kan føles som om vi mister alt, når vi vælger os selv til, men gå med tillid i uforudsigeligheden.
Forandringer er på vej. Mod mere trivsel og sundhed.


Få støtte på vejen og i forandringsprocessen.
Du skal være hjertelig velkommen.

Annika - psykospirituel vejledning, relations -og trivselsvejledning, forældrerådgivning, regressionsterapi, fjernhealing.
Cor Balance - www.corbalance.dk