Psykospirituel vejledning - Intuitiv Life Coaching - Unik regressionsterapi - Shamanistisk healing - Urter - Mindfulness - Mindfulness for forældre og børn - ungementor   

v/Annika Debes Jørgensen - mobil 25724259

Nye indlæg

Annika Debes. Blog - spiritualitet, mindfulness, børn og unge, shamanisme, healing, psykospirituel vejledning, regression, urter. 

Fuldmånen, virkelig stå ved hvem vi er og sårbarheden i hjertet♥

11-11-2014 14:57

Fuldmånen og Sårbarheden i hjertet. (d. 10/11-´14)


Jeg har været vidne til at denne fuldmåne (6/11) har bragt store og smukke processer med sig.
Processer om "igen" og på dybere og stærkere niveauer at turde blive i hjertet, turde sårbarheden og VIRKELIG stå ved hvem vi er, alle vores følelser og det vi står for.


Turde at se på det (vores allerstørste frygt) der begrænser os i at stå ved os selv, villighed til at se på ny og give slip.
Turde bede om hjælp til bedst mulige løsning, turde kommunikere det ud.

 
fuldmåne


Intuitivt budskab til alle:
"At kalde på hjælp er en bøn.
I skal vide, at bønnens magt er stor, vi hører det hver gang og vi bringer hjælpen hver gang.

Mennesket er frit, du vælger om du vil tage imod hjælpen.
Nogle gange bringer hjælpen og dermed valget dig i modsatrettede følelser.
Den hjælp du får , beder dig om at træde ud af din frygt, ud af din tryghedszone, ud i det ukendte, netop ind i sårbarheden, hvor du risikerer, er villig til at se tingene på ny, og igen vælge kærligheden.
Vælge kærlighedenss vibration – igen.

Kærligheden til dig – til andre.
Kærligheden er påskønnelse af dig, den du er, af det du har, af dem du har i dit liv.
Og kærligheden til netop det du står for!
Kærligheden til det der er indeni dig og det du føler er din sandhed. Aldrig for at pådutte andre din sandhed, men for kærligt at kommunikere dig selv ud, dine inderste længsler, behov og drømme, løsninger – det er kærlighed til dig – og netop da står du i din unikke kærlige vibration – i din sårbarhed og i din power.


Sårbarhed er power, fordi du her står i din sandhed, står ved dine længsler, din villighed, er i din autencitet, din påskønnelse, - og dermed i din højest mulige vibrerende frekvens – hvilket er en powerfuld vibration, vibrerende med mest muligt af kildens lys – mest mulig åbenhed for manifestation.
Og andre mærker kilden i dig og mulighed for at mærke kilden i dem selv.

Alle vores længsler er drevet af behovet for at få det bedre både individuelt og kollektivt.
Og vores ensomhed, frygt og modstand er netop udtryk for vores længsel.
Hold dig ikke i ensomheden, frygten, modstanden – sig ja til din længsel – kommuniker den ud – vær villig, tur være sårbar, stå i det ukendte , vælg at flytte fokus - et øjeblik –
og belønningen vil i sandhed være stor = mærk lettelsen, letheden, kærligheden, den kærlige kraft.

Da er du tilbage i kærligheden – du vibrerer med dig og den du egentlig er! – og da vil du være i frit flow med universet , dine inderste længsler vil strømme til dig.
Vi mener at have sagt det her før,
Tvivl er frygt, tvivl på din egen værdighed til at modtage og være i kærlighedens vibration.
Tvivl om du egentlig er forbundet med kærligheden – eller afskåret fra kærlighedens strøm, uværdig til kærlighedens strøm……..
Du behøver ikke BEVISE din værdigfuldhed, og være i konkurrence og sammenligning – vælg påskønnelsen, af der hvor du er, mærk dine længsler, kommuniker dem ud.
Du er aldrig afskåret fra kærlighedens strøm - Opfattelser af tvivl og uværdighed er ofte skabt på baggrund af opleveler, hvor kærligheden ikke flød frit, blev os afskåret, og hvor vi ikke blev mødt med samme kærlighedsvibration som vores egen, vi kom hertil med ♥ .
Opfattelsen af tvivl og uværdighed forhindrer kærlighedens strøm i at flyde frit i dig.
Påskøn det der er omkring dig, og mærk kærlighedens strøm – det er dig.


Jo mere du kommer i kontakt med den du er i hjertet, jo stærkere vil din intuition blive – og du vil føle mere, åbne op for din intuition og din sårbarhed – og du vil mærke svingninger fra universet mere.
Fra andre, fra stjernerne, fra jorden, verden og de vibrationelle skift der finder sted.
Du kan tænke, at du har ekstreme humørsvingninger, er ustabil eller måske nærmer dig bipolar – men du åbner op for din egen evne til at mærke på flere planer – mange planer.
Forbind dig med naturen, søg afslapning og stilhed, gør gode ting for dig, del dine oplevelser med folk der forstår dig ♥

Kærligheden, længsel, jo stærkere dine længsler, jo flere følelser og mulige udsving – jo mere udvikling. Arbejd på at vibrere med dine længslers energi..

Jo mere du er i accept af dine følelser og svingninger, er i flow uden modstand med dem – og jo mere du bevidst arbejder på at hæve egen vibration - jo nemmere bliver disse svingninger – og jo hurtigere kommer ”du tilbage”.
Som ikke er tilbage til før, men en finere vibrationel udgave af dig – udvikling og læring har fundet sted – indsigt opnået – medfølelsen udviklet –
Følelser er kildens gave til menneskeheden – vi er følende væsner.
Hver følelse vibrerer unikt, og styrker vores skelneevne, vores navigationssystem, et læringsredskab, vores evne til medfølelse.

Påskønnelse af føleser er ikke det samme som at lade os styre af følelser – men påskønne hver én af dem og tillade deres tilstedeværelse for et øjeblik – flyde med dem, lære af dem – opleve dem, for blot igen at lande i de mere stille vande – indtil næste omgang flod og ebbe.

Vores kærlighed til jer er stor. Vi elsker jer, og arbejder med jer hver eneste øjeblik, i stilhed bliver kommunikationen til os klarere.
Hvem er vi?
For nu er vi : Vi er dem I er..
Vi er bevidsthed vibrerende på forskellige frekvenser, med forskellige forståelser og indsigt i universtes love og sammenhænge.
Vi er jer.
Jer der lærer jer om jer.
Jer der lærer jer om hvem I er, jeres muligheder og potentialer – jeres storhed.
TIL at skabe, sam-skabe en verden i fred.

Kærlighed og fred hænger sammen,
et skift må ske, sker lige nu, I har valgt det som sker.
Sammen støtter vi hinanden i dette skift,
Støtter hinanden i at vibrere med ny vibration og visdom og forståelser,
støtter hinanden ved at give videre til ”den anden”, lærer fra os, hvordan vi – skridt for skridt – kan vælge at bevæge os ind den nye vibration.

 

En ny udgave af os selv - af verden ♥"

 
 

Psykospirituel vejledning - Intuitiv Life Coaching - Unik regressionsterapi - Shamanistisk healing - Urter - Mindfulness - Mindfulness for forældre og børn - ungementor   

v/Annika Debes Jørgensen - mobil 25724259

Alt starter indefra ♥

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få først information om Unik Regressionsterapi (mange elementer fra Dolores Cannon QHHT) Mindfulness for børn, forældre, psykospirituel vejledning - HER

Cor Balance v. Annika Debes Jørgensen  | Tlf.: 25724259 | annikadebes@corbalance.dk

Sundhed og trivsel er mere end løbeture og gulerødder.....

Fordi ro på nervesystemet er AFGØRENDE for din trivsel og sundhed på alle planer