Psykospirituel vejledning - Intuitiv Life Coaching - Unik regressionsterapi - Shamanistisk healing - Urter - Mindfulness - Mindfulness for forældre og børn - ungementor   

v/Annika Debes Jørgensen - mobil 25724259

Nye indlæg

Annika Debes. Blog - spiritualitet, mindfulness, børn og unge, shamanisme, healing, psykospirituel vejledning, regression, urter. 

BLOG - Nye veje - Mindfulness for Børn og Unge

11-02-2014 20:19

Så gjorde jeg det - lavede en gratis Online Mindfulness video for Forælder og Barn.

En gratis forsmag, 15 min. - inden jeg tilbyder et længere Online kursus inden længe.

 

Men jeg måtte jo korte halvdelen af videoen fra! Den blev alt for lang - fordi jeg havde så meget jeg gerne ville dele omkring Mindfulness og børn.

De mange fordele med mindfulness for børn.

Det jeg har set og oplevet i mit arbejde som pædagog igennem 15 år, som har inspireret mig og fået mig til at erkende behovet for nye veje i arbejdet med børn og unge.

Og den der leder efter nye veje - finder nye veje.

Så her nogle uddybende tanker.

 

Jeg ved godt, at jeg næste gang annoncerede med at skrive om

"i bogstaveligste forstand at være svanger med noget nyt".........det kommer ♥

 

I mine 15 år som pædagog og arbejdet med mange, mange fantastiske børn - var der især de sidste år, en sætning, som oftere og oftere pressede sig på.

 

"Der må være en anden vej".


Den "anden vej" var både for mig personligt - men også for det at have med børn at gøre.

Over årene oplevede jeg oftere og oftere børn, som reagerede på deres overstimulerede liv.
Liv med meget fyld og indhold, travlhed, pres og krav.

Både hjemme og i institutionen.
Ikke altid meningsfuldt fyld og for sjældent med det enkelte barns perspektiv og motivation for øje.
Også i eget liv.

Men et perspektivset set ud fra: samfundsøkonomiske fordele, voksenlivet, kultur, institutionskultur, forældet skolekultur, børnesyn, prestige, læringssyn, pisa undersøgelser.

Jeg oplevede et stigende behov for mere Ro, mere NÆRVÆR, mere FORDYBELSE - i barnets eget tempo og udfra eget unikke perspektiv.

Mindfulness

 

Og et stadig stigende antal børn med "særlige behov", "diagnoser" - alle Særligt Sensitive og vanskeligt ved at være i de kulturer og rammer vi har skabt, og et savn efter balance mellem RO og AKTIVITET, savn efter indre styring og motivation og meningsfuldhed indefra, nærvær og tid.

Jeg så reaktioner på en hverdag som i overvejende grad er tilrettelagt på baggrund af en ydre og stadig mere snæver styring af fællesskabet.
Og jeg har set flere og flere reaktioner fra helt unge mennesker, som oplever stress, manglende motivation, og for flere ender det desværre med depressioner.
Depressioner som et udtryk for at være kommet for langt væk fra sig selv, og i alt for langt tid at have drevet rovdrift på og ikke have draget omsorg for egen unikhed og behov.

 

Rammer som i den grad ikke passer til nutidens og fremtidens børn.


Fællesnævner for disse børn er Ekstrem Kreativitet på én eller anden måde.
At se disse børn som et problem, gøre dem forkerte og fra starten udstyre dem med lavt selvværd, noget der skal tackles, medicineres ned - er virkelig ærgerligt og at skyde os selv i foden - for de kommer med gaverne og løsningerne på fremtiden udfordringer.
En fremtid som har brug for radikal ændring for at styre ud af menneskelig og økonomisk krise.
Disse børn kommer med denne ændring, hvis bare vi TØR skabe og vil prioritere rammer der -

rummer, ser og mærker den enkeltes unikhed ♥ (vi er ALLE unikke. Når vi tør se egen unikhed - kan/tør vi se børnenens unikhed).

unik
Miljøer der i højere grad indeholder nærvær og engagement fra omgivelserne, som opmuntrer til at lære at mærke indad og opdage egne ressourcer og talenter, mærke egen motivation og udfolde egen kreativitet - gaven, de nye løsninger til fremtiden - vil være miljøer for fremtidens generation.


Hvordan lærer vi at mærke indad? Når der er ro, da kan du lytte indad.
Mindfulness er ret rigtig godt værktøj.
Mindfulness træner; fokus, opmærksomhed og koncentration.
Mindfulness øger; ro, nærvær, kropsbevidsthed, kontakt til og bevidsthed om sig selv.
Mindfulness styrker; at kunne rumme sig selv og andre mennesker samt følelser. Empati for sig selv og dermed andre. At tackle hverdagens pres og udfordringer.
Mindfulness; forebygger stress og dæmper impuls-reaktion.
Mindfulness børn
I en verden som bliver mere og mere kompleks, og hvor mulighederne er SÅ mange, da bliver det vigtigt for fremtidens generation, at kunne navigere indefra, udfolde egne unikke talenter og mærke hvilke valg der er de rigtige at træffe, for ikke at fare vild, miste sig selv og blive ramt af stress.

Stress bliver spået som nr. 1 årsag til sygdom i 2020 - vi har brug for sammen at forebygge den udvikling.

Mindfulness har sine rødder i ældgammel meditationspraksis, og er igennem mere end 30 år blevet underlagt veldokumenteret forskning - og er idag en anerkendt og sekulær praksis.
Mindfulness er ikke en hurtig løsning, et fix - men en anden og sundere måde at forholde sig til livet på.
Mindfulness er kommet for at blive, både for voksne og børn.

 

Efter nytår læste jeg i en artikel, at mindfulness ville vinde inpas i skolerne i 2014.
En kvinde sagde til mig forleden at Mindfulness kom på alle skoleskemae i 2030.
Jeg stemmer på 2014!

Link til GRATIS online Mindfulness for forældre og børn HER

Cor Balance Nyhedsbrev om Mindfulness, lokal messe hvor der bl.a er gratis foredrag af Marczia Techau om særligt sensitive børn HER

Om Mindfulness for børn og unge og Kreativ Social Innovation HER

 
 

Psykospirituel vejledning - Intuitiv Life Coaching - Unik regressionsterapi - Shamanistisk healing - Urter - Mindfulness - Mindfulness for forældre og børn - ungementor   

v/Annika Debes Jørgensen - mobil 25724259

Alt starter indefra ♥

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og få først information om Unik Regressionsterapi (mange elementer fra Dolores Cannon QHHT) Mindfulness for børn, forældre, psykospirituel vejledning - HER

Cor Balance v. Annika Debes Jørgensen  | Tlf.: 25724259 | annikadebes@corbalance.dk

Sundhed og trivsel er mere end løbeture og gulerødder.....

Fordi ro på nervesystemet er AFGØRENDE for din trivsel og sundhed på alle planer