Psykospirituel vejledning - Intuitiv Life Coaching - Unik regressionsterapi - Shamanistisk healing - Urter - Mindfulness - Mindfulness for forældre og børn - ungementor   

v/Annika Debes Jørgensen - mobil 25724259

 

Coaching

 

En session starter som udgangspunkt med en samtale og udforskning af problemet/arbejdspunktet.

 

Du er eksperten i dit liv og rummer de svar og løsninger, du har brug for.

 

Jeg møder dig hvor du du er i et beskyttet rum med nærvær og accept, og selvfølgelig fuld tavshedspligt.

 

Intuitiv coaching - det jeg intuitivt fornemmer, mærker og ser kan jeg vælge at dele med dig undervejs.

 

Under en session vil det ofte, men ikke altid, være naturligt at tale mere eller mindre undervejs, sætte ord på signaler fra din krop, det der sker i dig - for også på den måde at bringe det der er relevant til din bevidsthed.

Jo mere bevidsthed, desto større mulighed for at træffe klare valg, som er gode for dig og i overensstemmelse med DIG. 

 

I en coaching/healingssession vil jeg som oftest bruge metoder som både
samtale og udforskning, fordybelse i kroppen og åndedrættet, visualisering, shamanistisk healing.

Se mere her.

 

Forandringsforløb - læs mere her

 
 

  learning

 

Regression

 

Regression er bevidsthedsmæssigt at gå tilbage i tid, enten i dette liv, tidligere liv eller stadier mellem liv.

En dybtgående metode, hvor vi får mulighed for at få klarhed over blokeringer i vores energifelt, uhensigstsmæssige mønstre, frygt og angst samt uanede ressourcer, livsformål og visdom.
Mange traumer og uhensigstmæssige overbevisninger er skabt i tidligere liv, og genspiller sig igen og igen i forskellige udgaver, for på den måde at give mulighed for forløsning/opløsning og dermed bevæge os hen mod balance, klarhed og endnu større bevidsthed.
Din selvhelbredende bevidsthed og visdom viser vej.
Jeg har selv arbejdet meget med regression, og synes det er et meget værdifuldt værktøj. Jeg har opnået stor indsigt og forløsning i forhold til f.eks frygt, smerter, relationer, visdom og hvem jeg er.
Det er min oplevelse, at regressionen som værktøj bliver stadig mere udbredt. Mange klienter kommer nemt og nogengange spontant i regression, og der er ikke noget mystisk eller farligt ved det. Der er en parathed blandt folk og i tiden, til at arbejde med og forløse/opløse blokeringer og tage ressourcer hjem, så vi kan opnå balance og være den ubegrænsede udgave af os selv.

Unik regressionsterapi:  Læs mere her.

 

Åndedræt, kraftsten og krystaller
Shamanistisk healing

 

Åndedrættet spiller en væsentlig rolle i forløsning af spændinger, blokeringer og traumer og udrensning.

 

Åndedrættet er en vigtig del af kroppens  og psykens balance,og afspejler hvordan vi har det.
I en session arbejder jeg 
næsten altid med åndedrættet. Både for at du kan opnå større kontakt med kroppen og dine følelser, og for at forløse op opløse blokeringer, så din energi kan flyde frit og du kan tage mere af DIG ind i dit energifelt.

 

Når jeg healer, benytter jeg mig ofte af en shamanistisk basis healing, hvor jeg kan benytte pendul, kraftsten, krystaller eller andre kraftgenstande i healingsprocessen.


Alt er energi og besjælet, og sten og krystaller har en urgammel hukommelse og kan spore og transformere energien.


Jeg renser for aftryk i dit energifelt og lyslegeme, evt. blokeringer, bringer balance i dine chakra og giver plads til og trækker lys i dit energifelt og din krop.

 

Læs mere her

 

 

Visualisering

 

 

I en behandling vil jeg ofte gøre brug af visualisering.

Visualisering er kendt fra sportens verden, og kan bevidst bruges til at sætte kursen mod mål, ønsker og drømme.

Sindet skelner ikke meget mellem fantasi og virkelighed, det er de samme nervebaner der aktiveres, og når din hjerne fører en samtale med din krop i en afspændt tilstand, fokuseret og med alle sanser aktiveret, er det en anden slags dialog end med ord alene.

Bevidsthed. Der arbejdes med intentionen og tankens kraft, vi skaber vores egen virkelighed, bevidst og ubevidst. Vi er energi og et stort magnetisk felt, der tiltrækker "livet" udfra alt hvad der sker i os.

Jo mere vi arbejder med os selv, renser ud og bliver bevidst om, hvad der sker i os, jo bedre kan vi bevidst skabe det liv vi drømmer om.

 

 

 

 

 

Trommerejse


Der er mange måder at kontakte sit indre på. Kontakte sit indre for at få svar på spørgsmål, som dit dagsbevidste og rationelle selv måske ikke helt kan svare på.

 

Til alle tider og i alle kulture har man via forskellige metoder som sang, dans, trommen o.s.v kontaktet sit indre, andre dimensioner, parallel verdener, symbolikkens landskaber - for at få svar på spørgsmål.

 

Med trommens vældige kraft og  lyd, rytme, vibration skabes et rum og åbnes døre ind til dine indre verdener, og du kan foretage en smuk rejse som leverer svar ud over din normale rationelle bevidsthed.

 

Trommerejsen leder os ofte ind i symbolikkens verden eller måske verdener af følelser og farver - en verden med et sprog ud over det rationelle, men med en langt større intelligens og overblik end "dit fornuftige jeg".

 

Med en trommerejse kan du bl.a søge svar på forskellige spørgsmål, møde dit kraftdyr og rejse for at få ro og balance.

 
 

 

 

Fordybelse i kropsbevidstheden

 

Kroppen er én af dine bedste venner. Den kommunikerer hele tiden med dig gennem forskellige sanseindtryk, og guider dig hen mod balance.

Eftersom vi i vores del af verden ofte lever gennem "hovedet" og for en stor del er mentalt orienterede, er vi ikke trænede i at "lytte til og tale med kroppen".


Kroppen husker alt, også det du ikke selv mener, du husker.

Gennem afslappet tilstand, er det muligt at fordybe sig i og tage kontakt til din krops intuitive bevidsthed og hukommelse.
Herigennem bliver det muligt både at forløse det der sidder i kroppen og opnå større forståelse af f.eks. smerter, hovedpine, sorg, vrede, ubehag, kvalme m.m.
De indre landskaber kan variere meget, fra konkrete billeder, til farver og stemninger, symboler og drømmelignende landskaber.
Fordybelse i kroppen er næsten altid en del af en session.

 

 

Sjælehentning


Når vi i dette eller tidligere liv har opleve traumatiske hændelser, som har været ubærlige, kan sjælsdele fra splitte sig - og du oplever sjæletab.

Sjæletab kan være årsag til sygdom eller ubalancer, tab af energi og kraft, følelse af ikke at være hel, gå ved siden af sig selv m.m.

Sjælsdelene er heldigvis ikke væk, de og deres ressourcer er ikke tilgængelige lige nu, og bliver passet godt på, indtil du er parat til at tage imod og integrere dem igen.

At hente frasplittede sjælsdele hjem, forudsætter ofte en længere proces, hvor du har arbejdet med dig selv, og gør dig parat til igen at åbne op for og velkomme de store ressourcer sjælsdelen indeholder.

Ved sjælehentning rejser jeg med trommen i bevidsthed, enten alene eller sammen med dig.
 

 

 

 

 

 Mindfulness

 

Mindfulness er bevidst nærvær i nuet. 
Vågen og opmærksom tilstedeværelse med det der er lige nu, med en holdning af accept, venlighed og nysgerrighed. 
Mindfulness er en metode og et værktøj, og måske endnu mere en måde at forholde sig til livet og sig selv.
Når du skal arbejde med dig selv og din bevidsthed, blive klogere på dine indre landskaber, din kropsbevidsthed, psyke og sjæl - ja så er en mindful holdning til dig selv og situationen vigtig.
I en behandling vil der altid indgå elementer fra mindfulness. Det er i roen og nærværet med dig selv, at du kan opdage dig selv på nye måder. Komme i kontakt med dig selv, dine følelser og din væren, istedet for din GØREN.

I det venlige og accepterende møde med dig selv - kan der skabes muligheder for at træffe nye valg og handlinger, udfra et nyt og mere bevidst sted. Valg der gavner dig, dit liv og dine relationer. 

Hvis du ikke har kendskab til mindfulness og meditation, er der også mulighed for at bestille én til én mindfulness session, og lære nogle forskellige teknikker at kende.
Læs mere om Mindfulness her 
Jeg tilbyder mindfulness kurser på hold til unge samt til børn & forældre, læs mere her  + Online mindfulness forløb her 

 

 

Cor Balance v. Annika Debes Jørgensen | Nordmarksvej 14b, 4040 - Jyllinge | Tlf.: 25724259 | annikadebes@corbalance.dk

Sundhed og trivsel er mere end løbeture og gulerødder.....